Novosti

Zakonski okvir o invazivnim stranim vrstama

Budući da se radi o složenoj problematici, invazivnim stranim vrstama bavi se nekoliko sektora. Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima („Narodne novine“, broj 15/18, 14/19) regulira ovo područje, međutim odredbe koje spominju strane ili invazivne strane vrste nalaze se i u drugim propisima koji se odnose na lovstvo, biljno zdravstvo, morsko i slatkovodno ribarstvo, zaštitu životinja, otoke i balastne vode.

Ovim Zakonom (NN 15/18, 14/19) implementiraju se pravila za ublažavanje štetnih učinaka namjernog i nenamjernog unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta na bioraznolikost u Hrvatskoj sukladno Uredbi (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta.