Novosti

Zakonski okvir o invazivnim stranim vrstama

Budući da se radi o složenoj problematici, invazivnim stranim vrstama bavi se nekoliko sektora. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) regulira ovo područje, međutim odredbe koje spominju strane ili invazivne vrste nalaze se i u drugim propisima koji se odnose na lovstvo, morsko i slatkovodno ribarstvo, zaštitu životinja otoke i balastne vode.

U Zakon o zaštiti prirode ugrađene su najvažnije odrednice međunarodnih sporazuma vezane uz invazivne strane vrste kojih je Republika Hrvatska potpisnica.