Novosti

Istraživanje

Uz edukacijsku kampanju, sve se više pažnje posvećuje pravovremenom otkrivanju invazivnih vrsta te praćenju njihovog širenja. Pravovremeno otkrivanje invazivne vrste preduvjet je za njeno uklanjanje i/ili suzbijanje.

Trenutno se u Hrvatskoj provode različita istraživanja i praćenja invazivnih vrsta, npr. invazivnih slatkovodnih rakova u rijekama Dravi, Muri i Korani, biljke čivitnjače u kontinentalnoj Hrvatskoj, kukca palmine pipe, morske alge Caulerpa taxifolia i sl.

Sve veći interes znanstvenika u Hrvatskoj, očituje se u i velikom broju objavljenih znanstvenih radova s tematikom invazivnih vrsta.