Novosti

Edukacija

Kako i za invazivne vrste vrijedi stara izreka „bolje spriječiti nego liječiti“, jedini uspješan način borbe protiv invazivnih vrsta je sprječavanje njihovog dolaska u prirodu. Iz tog je razloga najviše aktivnosti u Hrvatskoj usmjereno na podizanje svijesti ljudi o negativnom utjecaju invazivnih vrsta i posljedicama njihovog puštanja u prirodu. Preduvjet učinkovite borbe protiv invazivnih vrsta je razumijevanje i sudjelovanje javnosti, a osobito iz sektora koji se smatraju „rizičnima“, kao što su ribolovci, vlasnici kućnih ljubimaca i uzgajivači biljaka.

Edukacija javnosti provodi se kroz brojna predavanja, emisije na televiziji i radiju, izdavanje brošura, plakata i ostalih edukativnih publikacija, a naposljetku i preko ove internetske stranice ili njoj sličnih.

Radionica o signalnom raku, foto: arhiva DZZP-a

Državni zavod za zaštitu prirode dosad je izradio brošure, letke i plakate s informacijama o invazivnim vrstama i njihovom utjecaju na prirodu. Većina njih dostupno je na ovoj web stranici u publikacijama.