Novosti

Kodeksi ponašanja

Invazivne strane vrste (IAS) prepoznate su kao jedan od najvažnijih izravnih uzročnika gubitka bioraznolikosti i promjena usluga ekosustava. U svrhu suzbijanja prijetnji od invazivnih stranih vrsta razvijeni su mnogi međunarodni politički instrumenti, smjernice i tehnički alati. Danas je izrađeno i provodi se nekoliko strategija za postupanje s invazivnim stranim vrstama (npr. iskorjenjivanje, kontrola, sprječavanje širenja), iako je prevencija jednoglasno prihvaćena kao najbolja moguća opcija upravljanja, kada je to izvedivo. Iz ovog je razloga Bernska konvencija, uz tehničku podršku Stručne skupine za invazivne strane vrste IUCN-a SSC-a, započela pripremati niz dobrovoljnih instrumenata (kodekse ponašanja i smjernice) koji obuhvaćaju određeni broj industrija, djelatnosti ili okolnosti potencijalno odgovornih za unošenje stranih vrsta (hortikultura, lovstvo, industrija kućnih ljubimaca, botanički vrtovi, zoološki vrtovi i akvariji, zaštićena područja). Izrada ovih instrumenata može igrati važnu ulogu u izgradnji svijesti o problemu invazivnih stranih vrsta među ključnim sektorima društva.

Kodeksi ponašanja imaju za cilj pružiti niz dobrovoljnih načela javnim tijelima, industrijskim savezima, korisničkim skupinama i/ili, prema potrebi, nevladinim organizacijama čijim bi se usvajanjem izbjegli negativni utjecaji prouzročeni unošenjem i širenjem invazivnih stranih vrsta te ojačao doprinos ključnih sektora društva u upravljanju i očuvanju bioraznolikosti. Središnja tema je uključivanje svih zainteresiranih što je ključna i nezaobilazna komponenta rješenja bilo kojeg problema.

Svrha je Kodeksa ponašanja povećati razinu svijesti svih dionika o invazivnim stranim vrstama i problemima koje mogu prouzročiti te poticanje pridržavanja najboljih praksi i izbjegavanja loših praksi koje mogu dovesti do puštanja još većeg broja invazivnih stranih vrsta ili puštanja novih invazivnih stranih vrsta u prirodna staništa kao i promicanje svijesti o zakonodavstvu, objašnjavajući ga dionicima na najjednostavniji, kontekstu prilagođen način kako bi se olakšalo i poboljšalo pridržavanje zakona. Pri tom bi napori osvještavanja trebali biti usmjereni na širu javnost i njeno bolje poznavanje i razumijevanje postojećih zakona te na postizanje veće razine pridržavanja zakona sviješću o društvenoj neprihvatljivosti napuštanja, puštanja u prirodu ili omogućavanja bijega stranih vrsta.

 

Europski kodeks ponasanja o kucnim ljubimcima i IAS

Europski kodeks ponasanja o kucnim ljubimcima i IAS_skracena verzija

Europski kodeks ponasanja o lovstvu i IAS

Europski kodeks ponasanja o rekreacijskom ribolovu i IAS

Europski kodeks ponasanja o zooloskim vrtovima i akvarijima i IAS

Europski kodeks ponasanja za botanicke vrtove o IAS