Novosti

Što se radi sa stranim vrstama u Hrvatskoj?

Smjernice za aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti, istraživanje, kontrolu, sprječavanje širenja i uklanjanje stranih vrsta iz prirode zadane su Strategijom i akcijskim planom zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2025. godine (NN 72/17). One predstavljaju okvir za borbu protiv invazivnih stranih vrsta.

Kao najbitnije aktivnosti koje je potrebno provoditi ističu se: