Novosti

Što se radi sa stranim vrstama u Hrvatskoj?

Smjernice za aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti, istraživanje, kontrolu, sprječavanje širenja i uklanjanje stranih vrsta iz prirode zadane su Strategijom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08). One predstavljaju okvir za borbu protiv invazivnih stranih vrsta.

Kao najbitnije aktivnosti koje je potrebno provoditi ističu se: