Novosti

Što su crna i bijela lista?

Postupkom procjene invazivnosti procjenjuje se potencijalna invazivnost neke strane vrste u području u koje bi bila unesena. Pri tome se, ovisno o rezultatima procjene invazivnosti, procijenjene vrste smještaju u određene kategorije, odnosno na liste. To su najčešće crna i bijela lista.

Crna lista sadrži vrste čija je introdukcija u određenu državu ili područje strogo ograničena budući da su ove vrste ovdje, ali i u drugim (susjednim) državama ili područjima, dokazano vrlo invazivne. Isto tako, na crnu listu se smještaju i vrste koje još nisu prisutne u nekoj državi ili na nekom području, ali bi u slučaju unošenja one mogle uzrokovati probleme i štetu.

Za razliku od crne, bijela lista sadrži vrste koje prema procjeni rizika ili dugogodišnjem iskustvu ne bi bile „rizične“ odnosno njihov unos ne bi predstavljao opasnost. Unos ovih vrsta moguć je bez ograničenja ili pod određenim uvjetima, ali ne smije se stvoriti dojam kako se njihovo nekontrolirano puštanje u prirodu potiče.

Ponekad se koristi i siva lista. Na nju se uvrštavaju one vrste koje nisu niti na bijeloj niti na crnoj listi. To su dakle vrste za koje nema dovoljno podataka da bi bile smještene na jednu od ovih listi, a ponekad i vrste srodne vrstama koje su na crnoj ili bijeloj listi.