Novosti

Postupak procjene invazivnosti

Kako bi se procijenila invazivnost neke strane vrste, a time i njezini potencijalni negativni učinci na određenom području, provode se postupci procjene rizika. Takvi postupci najčešće izgledaju kao upitnik u kojem se kroz niz pitanja dobivaju odgovori na temelju kojih se onda vrsta klasificira prema stupnju invazivnosti. Vrste za koje se procjenjuje invazivnost mogu biti već prisutne na određenom području odnosno u određenoj državi, ali i ne moraju, nego su prisutne u susjednim državama.

Ne postoji potpuno pouzdan način da se procijeni hoće li ili neće neka vrsta postati invazivna na nekom području. Međutim, usporedba s područjima sličnih ekoloških uvjeta koristi se kao jedna od bitnih i pouzdanih značajki.

Postupak procjene invazivnosti najčešće se provodi za pojedinu vrstu, pri čemu se u obzir uzima vjerojatnost unosa vrste, mogućnost uspostavljanja njezine populacije, mogućnost i brzina širenja te potencijalni utjecaj. Sličan postupak moguće je provesti i za putove unosa, što je znatno složenije.