Novosti

Događanja

2. HRVATSKI SIMPOZIJ O INVAZIVNIM VRSTAMA – s međunarodnim sudjelovanjem

21.-22. studenog 2016., Zagreb

U organizaciji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog šumarskog instituta i Javne ustanove Maksimir u Zagrebu će se od 21.-22. studenog 2016. održati 2. Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama – s međunarodnim sudjelovanjem. S obzirom kako je jedini učinkoviti način riješavanja problema vezanih uz spriječavanje unošenja i kontrolu širenja invazivnih stranih vrsta u koordiniranom djelovanju svih dionika vezanih uz upravljanje invazivnim stranim vrstama, cilj simpozija je okupiti stručnjake za invazivne strane vrste, kako iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, tako i one iz područja društvenih znanosti koji su u svome svakodnevnom radu usmjereni na invazivne strane vrste.

Sve detalje vezane uz organizaciju i prijavu na Simpozij pročitajte na službenoj stranici  2. Hrvatskog simpozija o invazivnim vrstama – s međunarodnim sudjelovanjem

http://www.ekolosko-drustvo.hr/2HSIV-2CSIS.html

 

FINS – Freshwater Invasives Networking for Strategy, srpanj 2016. Zagreb

U Zagrebu je od 11. do 14. srpnja 2016. održana druga po redu FINS konferencija „FINS – Freshwater Invasives Networking for Strategy „ o invazivnim stranim vrstama u slatkovodnim ekosustavima u organizaciji Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i EIFAAC-e (Aquaculture Advisory Commission). Cilj konferencije bio je okupiti međunarodnu znanstvenu zajednicu i stručnjake iz područja upravljanja invazivnim stranim vrstama te kreatore politika i donositelje odluka iz svih sektora uključenih u upravljanje slatkovodnim ekosustavima. Naglasak konferencije bio je na: putovima unosa i vektorima širenja slatkovodnih invazivnih stranih vrsta riba, negativnim utjecajima slatkovodnih invazivnih stranih vrsta, mogućnostima prevencije sekundarnog širenja slatkovodnih invazivnih stranih vrsta, invazijama u slatkovodnim ekosustavima u kontekstu klimatskih promjena, najučinkovitijim metodama kontrole širenja invazivnih stranih vrsta, ekologiji slatkovodnih invazivnih stranih vrsta te ulozi i uključivanju javnosti u riješavanje problema vezanih uz spriječavanje unošenja i kontrolu širenja invazivnih stranih vrsta.

Više informacija o 2. FINS konferenciji pročitajte na njihovoj službenoj internetskoj stranici:   http://finsconference.eu