Novosti

Metode kontrole, sprječavanja širenja i uklanjanja

Metode kontrole, sprječavanja širenja i uklanjanja invazivnih stranih vrsta mogu se podijeliti u tri skupine:

Mehaničke metode

Metode kod kojih se mehaničkim postupcima uklanjaju invazivne vrste s invadiranih površina ili se sprječava njihovo širenje na druga područja (npr. intenzivna košnja i čupanje mladica, lov zamkama ili odstrjel, primjena UV zračenja, ograđivanje). Mehaničke metode učinkovite su kod vrsta ograničene rasprostranjenosti i koje je lagano opaziti (npr. grivasti skakač, divlja svinja, čivitnjača), no nemaju utjecaja na brzo pokretne vrste, koje se brzo razmnožavaju te ih je teško opaziti (invazivni beskralješnjaci).

Kemijske metode

Kemijske metode uklanjanja ili kontrole populacija invazivnih vrsta uključuju primjenu različitih kemijskih sredstava, najčešće otrova kako bi uklonile invazivne vrste s nekog područja (npr. insekticidi, herbicidi). Iako kemijske metode mogu biti učinkovite prilikom uklanjanja i suzbijanja invazivnih vrsta, one su često neselektivne, tj. mogu naškoditi i mnogim drugim, neciljanim vrstama. Također, ove metode zahtijevaju znatna financijska sredstva, a postoji mogućnost da invazivna vrsta razvije tolerantnost prema kemijskom sredstvu kojim se tretira.

Biološke metode

Kod bioloških metoda kontrola i uklanjanja populacija invazivnih vrsta provodi se pomoću drugih živih organizama. Ovi organizmi koriste dotične invazivne vrste za hranu ili im prenose bolesti. Budući da kontrolni organizmi najčešće potječu iz zavičajnih staništa invazivnih vrsta, njihovoj se primjeni mora izuzetno oprezno pristupiti kako i one same ne bi postale invazivne, tj. kako ne bi počinile jednaku ili veću štetu od vrsta koje bi trebale kontrolirati. Zbog toga je prije bilo kakvog unosa novog organizma koji bi trebao služiti kao biološka kontrola na neko područje potrebno provesti čitav niz istraživanja i pokusa.