Novosti

Utjecaj invazivnih stranih vrsta

Utjecaj invazivnih stranih vrsta toliko je velik da se danas smatra kako su upravo invazivne strane vrste, nakon izravnog uništavanja staništa, najveći uzrok gubitka bioraznolikosti na Zemlji. Ekološki utjecaj invazivnih stranih vrsta očituje se na najrazličitije načine. Tako strane invazivne biljne vrste zauzimaju prostor zavičajnim vrstama biljaka, koriste vodu i hranjive tvari, mijenjaju uvjete na staništu ali i strukturu i sastav zajednica, izlučuju tvari koji negativno utječu na rast i razvoj drugih biljaka te se križaju sa zavičajnim vrstama. Strane invazivne životinjske vrste zavičajnim vrstama oduzimaju hranu i sklonište te na njih prenose bolesti.

Značajan je i izravan utjecaj invazivnih vrsta na zdravlje ljudi. Najočitiji primjer ovog utjecaja predstavlja biljka ambrozija čiji je pelud izraziti alergen koji uzrokuje alergije kod brojnih ljudi.

Iako se i iznosi ekoloških šteta uzrokovanih invazivnim vrstama mogu procijeniti, a oni bi zasigurno bili značajni, izravni ekonomski utjecaj invazivnih vrsta na čovjekove djelatnosti isto tako nije zanemariv. Direktne ekonomske štete očituju se u smanjenju prinosa u poljoprivredi uzrokovanih invazivnim korovnim vrstama i bolestima ili pak otežanom prometu slatkim vodama zakrčenim vodenim biljkama. Smatra se kako iznosi šteta i troškova uzrokovanih kontrolom invazivnih stranih vrsta u Europi dosižu 12,5 milijardi eura godišnje, što ne uključuje iznose uzrokovane uzročnicima bolesti kod ljudi (kao npr. virus gripe ili HIV-a).

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), foto: Igor Boršić, arhiva DZZP-a