Novosti

Potvrđena nova strana invazivna vrsta raka – Mramorni rak (Procambarus fallax f. virginalis) u Hrvatskoj

Mramorni rak (Procambarus fallax f. virginalis). Foto: Miroslav Samardžić

Mramorni rak (Procambarus fallax f. virginalis). Foto: Miroslav Samardžić

Strana invazivna vrsta raka – Mramorni rak (Procambarus fallax f. virginalis) kojoj je prirodno područje rasprostranjenosti Sjeverna Amerika nedavno je zabilježena na Šoderici kod Koprivnice. Mramorni rak je veoma popularan stanovnik akvarija te je zbog toga unesen iz SAD-a u brojne zemlje diljem svijeta. Zbog brzog širenja i prilagodbi raznolikim novim staništima, smatra se da predstavlja opasnost za bioraznolikost Republike Hrvatske te se stavljanje na tržište ove vrste u Republici Hrvatskoj već nekoliko godina ne dopušta.

Ovu vrstu odlikuje rijetka sposobnost stvaranja potomaka iz neoplođenih jajnih stanica (partenogenezom). Upravo partenogeneza omogućava razvoj velikog broja potomaka ove vrste budući da je jedna ženka dovoljna za stvaranje nove populacije. Mramorni rak raste vrlo brzo (maksimalna veličina je 13 cm), brzo spolno sazrijeva (već nakon 4 mjeseca) i ima brojno potomstvo (> 400 jaja). Svejed je, naseljava sve slatkovodne ekosustave (rijeke, jezera, bare, kanali za navodnjavanje, ribnjaci) iako preferira vode stajaćice te može preživjeti u većini kopnenih voda stajaćica srednje Europe.

Mramorni rak predstavlja prijetnju prvenstveno zavičajnim vrstama rakova zbog kompeticije za hranu i stanište, ali i kao potencijalni prenositelj račje kuge koja je jedan od glavnih uzroka izumiranja zavičajnih rakova diljem Europe.

Uklanjanje populacija stranih i/ili invazivnih vrsta iz prirode nikada nije jednostavno niti uspješno te zahtjeva velike ljudske napore i novčana sredstva. Nažalost, prema istraživanju javnog mnijenja o invazivnim vrstama koje je provedeno u 2013. godini na uzorku od 1000 ispitanikau Hrvatskoj, njih čak 12% izjavilo je da bi u slučaju da kućni ljubimac postane prevelik za terarij ili akvarij ili da se više ne stignu brinuti o njemu pustili svog kućnog ljubimca u prirodu. Stoga valja napomenuti kako je prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, čl. 68) puštanje stranih vrsta u prirodu zabranjeno jer predstavlja potencijalni rizik za bioraznolikost.