Novosti

Nova publikacija o stranim vrstama riba u Hrvatskoj

RIBE

Publikacija Strane vrste slatkovodnih riba u Hrvatskoj (2019) u izdanju Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Udruge Hyla donosi informacije o 30 stranih vrsta slatkovodnih riba koje su već zabilježene u hrvatskim rijekama ili su zabilježene u susjednim zemljama te bi prirodnim širenjem uskoro mogle doći u Hrvatsku. Cilj publikacije je približiti javnosti problematiku stranih vrsta i olakšati prepoznavanje stranih vrsta riba, kako bi se one na vrijeme zabilježile u prirodi te spriječilo njihovo širenje. Po broju slatkovodnih sustava Hrvatska je jedna od najbogatijih država u Europi, u našim rijekama i drugim slatkim vodama živi oko 145 vrsta zavičajnih riba, od kojih su mnoge rijetke ili endemske, naročito u krškim rijekama jadranskog slijeva. Slatkovodne ekosustave i ribe uz zagađenje i uništavanje staništa najviše ugrožavaju upravo strane vrste – vrste koje su djelovanjem čovjeka dospjele u staništa u koja ne pripadaju. Dodatno, strane vrste koje negativno utječu na zavičajne vrste (npr. kroz direktnu predaciju zavičajnih riba, ili kompeticiju za hranu ili prostor) nazivamo invazivnim stranim vrstama. Uz to, mnoge naše zavičajne vrste prenesene su (translocirane) iz voda u kojima prirodno obitavaju u vode u koje ne bi mogle dospjeti bez čovjekova posredovanja te u tim vodama predstavljaju strane vrste (npr. prijenos slatkovodnih vrsta iz dunavskog u jadranski slijev). Upoznavanje s prijetnjama koje strane vrste predstavljaju za bioraznolikost doprinosi boljoj zaštiti i očuvanju naših zavičajnih vrsta i staništa, odgovornijim ponašanjem javnosti zbog njihove upućenosti da nije dozvoljeno puštati strane vrste u prirodu. Javnost se može uključiti u rješavanje problema stranih vrsta i dojavljivanjem nalaza stranih vrsta nadležnim institucijama za zaštitu prirode ili putem web obrasca za dojavu nalaza na www.invazivnevrste.hr.

PDF Publikacije možete preuzeti ovdje:

Strane vrste slatkovodnih riba u RH_2019