Novosti

Unijin popis ažuriran sa 17 novih invazivnih stranih vrsta

Sunčanica (Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758).
Foto: Tanja Mihinjač

Sunčanica (Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758). Foto: Tanja Mihinjač

PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2019/1262 od 25. srpnja 2019. o izmjeni Provedbene uredbe EU 2016/1141, popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji (Unijin popis) ažuriran je sa  17 novih invazivnih stranih vrsta.

Komisija je na temelju dostupnih znanstvenih dokaza i procjena rizika provedenih u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014 te vodeći računa o troškovnoj učinkovitosti i društveno-gospodarskim aspektima zaključila da su svi kriteriji utvrđeni u članku 4. stavku 3. te Uredbe ispunjeni u pogledu sljedećih 17 invazivnih stranih vrsta:Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon virginicus L., Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894.) Jones & Gerard (1999.), Cardiospermum grandiflorum Sw., Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC., Humulus scandens (Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758., Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., Plotosus lineatus (Thunberg, 1787.), Prosopis juliflora (Sw.) DC., Salvinia molesta D. S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.), i Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.).

U Hrvatskoj su s ažuriranog Unijinog popisa trenutno zabilježene sljedeće vrste: biljke Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), žljezdasti pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) i japanski hmelj (Humulus scandens (Lour.) Merr.) te riba sunčanica (Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758).

Unijin popis sada ukupno sadrži 66 invazivnih stranih vrsta, od čega su u Hrvatskoj zabilježene njih 23.

Unutar 18 mjeseci od uvrštenja invazivne strane vrste na Unijin popis države članice imaju obvezu uspostavljanja učinkovitih mjera upravljanja za one invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji i za koje su države članice utvrdile da su široko rasprostranjene na njihovom državnom području kako bi se njihovi učinci na bioraznolikost, povezane usluge ekosustava te, kada je primjenjivo, na zdravlje ljudi ili gospodarstvo sveli na najmanju moguću mjeru. Nadalje, države članice dužne su uspostaviti sustav nadzora za praćenje svih vrsta s Unijinog popisa kako bi potvrdile rano otkrivanje unošenja ili prisutnosti invazivnih stranih vrsta. Nakon ranog otkrivanja invazivnih stranih vrsta države članice su dužne primijeniti mjere iskorijenjivanja u ranoj fazi invazije, vodeći računa o zdravlju ljudi i okolišu.

Cjeloviti tekst PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2019/1262 оd 25. srpnja 2019. možete pogledati na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1262&from=HR