Novosti

Putujete li sami? (eng. Are you travelling alone?)

"Stop Arctic Aliens"

"Stop Arctic Aliens"

Putujete li sami?

Putujete li sami? (eng. Are you travelling alone?) je kratki animirani film, nastao u okviru projekta suradnje Finske, Norveške i Švedske, čiji cilj je informirati širu javnost o hitnoj potrebi očuvanja arktičke regije od štetnih utjecaja invazivnih stranih vrsta.

Područje Arktika je biološki jedinstveno. Arktičke ekosustave obilježava mali broj vrsta koje lokalno mogu imati velik broj jedinki, kao što je to slučaj s velikim kolonijama morskih ptica. Mala raznolikost vrsta čini ove ekosustave posebno osjetljivima na strane vrste.

Globalno gledajući, invazivne strane vrste su među najznačajnijim prijetnjama bioraznolikosti. Trenutno je na Arktiku zabilježen mali broj invazivnih stranih vrsta, no predviđa se da će taj broj rasti zbog povećane ljudske aktivnosti u tom području. Klimatske promjene, uz porast turističkih aktivnosti, naseljavanje i iskorištavanja prirodnih izvora, čine arktičko područje osjetljivim na biološke invazije.

Najučinkovitiji način sprječavanja daljnjih invazija je prevencija unošenja potencijalno štetnih stranih vrsta uz pridržavanje nekoliko jednostavnih pravila. Ovaj animirani film daje praktične savjete kako izbjeći slučajno unošenje stranih vrsta kao slijepih putnika na odjeći, prtljazi, opremi i sl.

Dodatne informacije o projektu mogu se pronaći na web stranici: https://www.stoparcticaliens.com/