Novosti

Ažuriran je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji

Egipatska guska (Alopochen aegyptiacus). Foto: Sonja Desnica

Egipatska guska (Alopochen aegyptiacus). Foto: Sonja Desnica

PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2017/1263 оd 12. srpnja 2017. o ažuriranju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji ažuriran je s 12 novih invazivnih stranih vrsta.

Komisija je na temelju dostupnih znanstvenih dokaza i procjena rizika provedenih u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014 te vodeći računa o troškovnoj učinkovitosti i društveno-gospodarskim aspektima zaključila da su svi kriteriji utvrđeni u članku 4. stavku 3. te Uredbe ispunjeni u pogledu sljedećih 12 invazivnih stranih vrsta: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766.; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier i Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834.; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766. i Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov..

Neke države članice namjeravaju podnijeti zahtjev Komisiji za odobravanje nastavka uzgoja kunopsa (Nyctereutes procyonoides) na temelju članka 9. Uredbe (EU) br. 1143/2014 zbog navodnog velikog javnog interesa socijalne ili gospodarske prirode. U tom bi kontekstu uvrštenje te vrste na Unijin popis trebalo podlijegati prijelaznom razdoblju kako bi se, prije nego što njezino uvrštavanje na popis stupi na snagu, omogućio dovršetak postupka iz članka 9. te Uredbe.

U Hrvatskoj su s ažuriranog Unijinog popisa trenutno zabilježene životinjske vrste bizamski štakor (Ondatra zibethicus), kunopas (Nyctereutes procyonoides) i egipatska guska (Alopochen aegyptiacus), dok su od kopnenih biljaka zabilježene cigansko perje (Asclepias syriaca L:), divovski svinjski korov (Heracleum mantegazzianum Sommier i Levier) i žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera Royle), a od vodenih biljaka Nuttalliieva vodena kuga (Elodea nuttallii Planch.) i Myriophyllum heterophyllum Michaux.

Unijin popis sada ukupno sadrži 49 invazivnih stranih vrsta, od čega je u Hrvatskoj zabilježeno njih 17.

Unutar 18 mjeseci od uvrštenja invazivne strane vrste na Unijin popis države članice imaju obvezu uspostavljanja učinkovitih mjera upravljanja za one invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji i za koje su države članice utvrdile da su široko rasprostranjene na njihovom državnom području kako bi se njihovi učinci na bioraznolikost, povezane usluge ekosustava te, kada je primjenjivo, na zdravlje ljudi ili gospodarstvo sveli na najmanju moguću mjeru. Nadalje, države članice dužne su uspostaviti sustav nadzora za praćenje svih vrsta s Unijinog popisa kako bi potvrdile rano otkrivanje unošenja ili prisutnosti invazivnih stranih vrsta. Nakon ranog otkrivanja invazivnih stranih vrsta države članice su dužne primijeniti mjere iskorijenjivanja u ranoj fazi invazije, vodeći računa o zdravlju ljudi i okolišu.

 

Cjeloviti tekst PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/1263 оd 12. srpnja 2017. o ažuriranju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji utvrđenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/1141 u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća možete pogledati na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=EN

Brošuru Europske komisije o svih 49 invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji možete preuzeti na:

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/IAS_brochure_species.pdf