Novosti

Donesen je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji

Unijin popis_slika

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. donesen je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta. Uvrštenjem na Unijin popis želi se učinkovito spriječiti, svesti na najmanju moguću mjeru ili ublažiti njihov štetan učinak. Unijin popis kao prioritet uključuje invazivne strane vrste koje još nisu prisutne u Uniji ili su u ranom stupnju invazije te je vjerojatno da će imati znatan štetni učinak, te invazivne strane vrste koje su već nastanjene u Uniji i imaju najznačajnije štetne učinke.

Komisija je na temelju dostupnih znanstvenih dokaza i procjena rizika provedenih u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014 te vodeći računa o troškovnoj učinkovitosti i društveno-gospodarskim aspektima zaključila da su svi kriteriji utvrđeni u članku 4. stavku 3. te Uredbe ispunjeni u pogledu sljedećih 37 invazivnih stranih vrsta: Baccharis halimifolia, L; Cabomba caroliniana, Gray; Callosciurus erythraeus, Pallas, 1779.; Corvus splendens, Viellot, 1817.; Eichhornia crassipes, (Martius) Solms; Eriocheir sinensis, H. Milne Edwards, 1854.; Heracleum persicum, Fischer; Heracleum sosnowskyi, Mandenova; Herpestes javanicus, É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818.; Hydrocotyle ranunculoides, L. f.; Lagarosiphon major, (Ridley) Moss; Lithobates (Rana) catesbeianus, Shaw, 1802.; Ludwigia grandiflora, (Michx.) Greuter i Burdet; Ludwigia peploides, (Kunth) P.H. Raven; Lysichiton americanus, Hultén i St. John; Muntiacus reevesi, Ogilby, 1839.; Myocastor coypus, Molina, 1782.; Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.; Nasua nasua, Linnaeus, 1766.; Orconectes limosus, Rafinesque, 1817.; Orconectes virilis, Hagen, 1870.; Oxyura jamaicensis, Gmelin, 1789.; Pacifastacus leniusculus, Dana, 1852.; Parthenium hysterophorus, L.; Perccottus glenii, Dybowski, 1877.; Persicaria perfoliata, (L.) H. Gross, (Polygonum perfoliatum, L.); Procambarus clarkii, Girard, 1852.; Procambarus fallax (Hagen, 1870.) f. virginalis; Procyon lotor, Linnaeus, 1758.; Pseudorasbora parva, Temminck i Schlegel, 1846.; Pueraria montana, (Lour.) Merr., var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi); Sciurus carolinensis, Gmelin, 1788.; Sciurus niger, Linnaeus, 1758.; Tamias sibiricus, Laxmann, 1769.; Threskiornis aethiopicus, Latham, 1790.; Trachemys scripta, Schoepff, 1792.; Vespa velutina nigrithorax, de Buysson, 1905.

Neke od tih vrsta već su nastanjene na području Unije ili čak široko rasprostranjene u pojedinim državama članicama te ponekad možda neće biti moguće iskorijeniti takve vrste na troškovno učinkovit način. Međutim, vrste su uvrštene na Unijin popis jer bi se moglo spriječiti njihovo daljnje unošenje ili širenje na području Unije; promicati rano otkrivanje i brzo iskorjenjivanje tih vrsta na područjima gdje još nisu prisutne ili široko rasprostranjene te upravljati tim vrstama u skladu sa specifičnim okolnostima u predmetnoj državi članici, uključujući ribolovom, lovom ili bilo kojom drugom vrstom prikupljanja za konzumaciju ili izvoz, ako se te aktivnosti provode u okviru nacionalnog programa upravljanja.

U Hrvatskoj su s Unijinog popisa trenutno zabilježene vrste mungos (Herpestes javanicus), nutrija (Myocastor coypus), rakun (Procyon lotor), deseteronožni rakovi (Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus, Procambarus fallax f. virginalis), ribe (Perccottus glenii i Pseudorasbora parva) i crvenouha/žutouha kornjača (Trachemys scripta).

Unijin popis početni je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji te će se redovito ažurirati u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Unutar 18 mjeseci od uvrštenja invazivne strane vrste na Unijin popis države članice imaju obvezu uspostavljanja učinkovitih mjera upravljanja za one invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji i za koje su države članice utvrdile da su široko rasprostranjene na njihovu državnom području kako bi se njihovi učinci na bioraznolikost, povezane usluge ekosustava te, kada je primjenjivo, na zdravlje ljudi ili gospodarstvo sveli na najmanju moguću mjeru.

Cjeloviti tekst Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1141 od 13. srpnja možete pogledati na:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN

Cjeloviti tekst Uredbe (EU) br. 1143/2014 od 22. listopada 2014. možete pogledati na:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN