Novosti

Tisuće hektara osušenih maslinika na krajnjem jugu Italije

Sušenje maslina. Foto: I. Ilijaš

Sušenje maslina. Foto: I. Ilijaš

Na krajnjem jugu Italije, na poluotoku Salento protežu se hektari i hektari osušenih maslinika. Situacija zabrinjava jer je regija Salento centar maslinarstva u Italiji, Europi i u svijetu. Iako se bolest pokušava suzbiti i kontrolirati, već je zaraženo oko milijun stabala maslina, a kako se bolest širi prema sjeveru Italije, alarm za uzbunu uključen je u cijeloj Europi.

Krivac je Xyllella fastidiosa, fitopatogena bakterija prirodno rasprostranjena u Sjevernoj i Južnoj Americi. Neki sojevi ove bakterije već su opustošili nasade agruma u Južnoj Americi i vinograde u Sjevernoj Americi. Bakterija se razvija isključivo u provodnom tkivu biljke (ksilemu) čime se prijeći trasport vode te se biljka suši, a bolest prenose kukci koji se hrane sokom zaraženih biljaka. U Italiji je prvi puta zabilježena 2013. g., a već do kraja godine zaraženo je 8000 ha maslinika, dok je tijekom 2014. g. taj broj porastao na 23 000 ha. Bolest je najvjerojatnije došla sa sadnicama kave i oleandra iz Costa Rice.

Glavni prenositelj bolesti u Italiji je kukac Philaenus spumarius, česta vrsta u europskim maslinicima. Istraživanja provedena u kolovozu 2014. g. u Italiji dokazala su kako je 80% ove vrste kukaca “zaraženo“ bakterijom Xyllela fastidiosa. I druge vrste kukaca iz porodica Cicadidae, Aphrophoridae, Cercopidae i Cicadellidae smatraju se potencijalnim prijenosnicima bakterije Xyllela fastidiosa (Bosco i sur., 2014)., dok biljke iz rodova Catharanthus, Nerium, Olea, Prunus, Vinca, Malva, Portulaca, Quercus i Sorghum mogu biti njezini domaćini.

Italija je uložila 7.6 milijuna eura, a lokalna samouprava dodatnih 5.9. milijuna eura kako bi se zaustavilo širenje bolesti. Na južnom dijelu poluotoka Salento uvedene su fitosanitarne mjere te je proglašena „demarkacijska linija” – pojas širine 1 km koji se proteže od Jadranskog mora do Tirenskog zaljeva u duljini od 40 km, a koji razdvaja zaraženo i nezaraženo područje. Kao dodatno osiguravanje od širenja bolesti napravljen je i sigurnosni pojas širine 2 km. U zaraženom području se mehanički uništavaju biljke, područje se zaprašuje insekticidima kako bi se suzbili kukci (glavni prijenosnici bolesti), a poljoprivrednici su izorali hektare i hektare nasada maslinika kako bi spriječili razvoj ličinaka kukaca koje žive u tlu. Unatoč svim provedenim mjerama, bolest brzog sušenja masline ipak je već primjećena 30 km sjeverno od sigurnosnog pojasa.

Bolest brzog sušenja masline predstavlja vrlo velik fitosanitarni rizik, poglavito na području primorske Hrvatske. Provedbena odluka Komisije od 23. srpnja 2014. (2014/497/EU) o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa i njegova širenja unutar Unije pokušat će spriječiti širenje bolesti brzog sušenja masline u ostale europske zemlje.

Za više informacija posjetite:

http://www.hcphs.hr/files/zzb/brzo-susenje-masline.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0497&from=EN

http://www.efsa.europa.eu/en/faqs/faqxylellafastidiosa.htm