Novosti

Gambuzija – neprijatelj komaraca i opasna invazivna vrsta u Hrvatskoj!

Gambuzija (Gambusia holbrooki), foto: A. Duplić, arhiva DZZP-a

Gambuzija (Gambusia holbrooki), foto: A. Duplić, arhiva DZZP-a

Nedavno prikazani TV prilozi u programu Hrvatske radiotelevizije pod nazivom „Komarčeve ribice“ u emisiji „More“, 5. siječnja 2014. na 1. programu Hrvatske radiotelevizije, te „Ribice koje su obranile Pag od malarije“ u „Dnevniku u podne“ 8. siječnja 2014. prikazuju gambuziju u vrlo pozitivnom svjetlu. Oba priloga se mogu pogledati na slijedećim poveznicama:

Potonji je prilog objavljen i na web stranici Hrvatske radiotelevizije kao video dana u rubrici “Vijesti“.

TV prilozi prikazuju gambuziju kao dobru metodu biokontrole komaraca i poželjnu vrstu u mediteranskim lokvama i slatkovodnim staništima. Ono što je sporno u tim prilozima je to što se nigdje ne navodi da se radi o vrlo opasnoj stranoj invazivnoj vrsti u Hrvatskoj, koju je Međunarodna unija za očuvanje prirode (eng. International Union for Conservation of Nature – IUCN) označila jednom od 100 najgorih invazivnih vrsta na svijetu. Sporni prilozi daju nepotpune informacije koje bi mogle ponukati javnost na daljnje širenje ove invazivne vrste, što je izrazito opasno po bioraznolikost slatkovodnih staništa Republike Hrvatske, a ujedno i protuzakonito.

Gambuzija je vrsta slatkovodne ribe iz porodice Poeciliidae koja je u svrhu suzbijanja malarije, bez prethodne ocjene njenog mogućeg utjecaja na druge vrste riba i ostalih organizama, početkom 20. stoljeća unesena iz Sjeverne Amerike na područje Europe. U Hrvatsku je gambuzija po prvi puta unesena 1924. godine iz Italije u Istru. U razdoblju od 1925. do 1930. godine gambuzija je proširena na velik broj lokaliteta duž obale, pa tako i na otok Pag. Tada se smatralo kako jedino ova vrsta može uništiti ličinke komaraca, prijenosnika malarije. Međutim, kasnije se ispostavilo kako je gambuzija izrazito invazivna i agresivna vrsta, koja značajno utječe na populacije drugih vrsta jer se hrani također ribljim jajima i mlađi te ličinkama kukaca i vodozemaca. U zemljama svijeta gdje je gambuzija unesena zabilježen je negativan ekološki utjecaj u vidu eliminacije zavičajnih vrsta riba, nestanak nekih vrsta vodozemaca te promjene u sastavu zajednica vodenih beskralješnjaka i zooplanktona. Gambuzija je također potencijalni prijenosnik nekih ribljih parazita. Od 1982. godine Svjetska zdravstvena organizacija ne preporuča korištenje gambuzije kao sredstva biokontrole komaraca malaričara i ne preporuča njezino unošenje u druga područja.

Općenito ističemo da je iznimno opasno te, prema Članku 68. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), strogo zabranjeno prenositi strane invazivne vrste kao što je gambuzija s područja gdje su već uspostavile populaciju ne druga područja na kojima one prirodno ne obitavaju. Strane invazivne vrste uz značajan negativan utjecaj na zavičajnu bioraznolikost, mogu imati i značajan utjecaj na zdravlje ljudi i nesagledive posljedice po gospodarstvo.