Novosti

Logo_projekt

KK.06.5.1.01 Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja 6iii1 – Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za njeno učinkovito praćenje i upravljanje, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu prijavila je 2016. godine projekt Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta. S obzirom da su invazivne […]

Pročitajte više
Unijin popis_slika

Donesen je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. donesen je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta. Uvrštenjem na Unijin popis želi se učinkovito spriječiti, svesti na najmanju moguću mjeru ili […]

Pročitajte više
Pjegavi daždevnjak (Salamandra salamandra). Foto: Arhiva DZZP-a

Fatalna Bsal gljiva za europske vrste daždevnjaka i vodenjaka

Batrachochytrium salamandrivorans (skraćeno Bsal) je hitrid gljiva koja uzrokuje infekciju površinskog sloja kože repaša (daždevnjaci i vodenjaci) koja time postaje osjetljiva na infekcije drugim vrstama bakterija te uzrokuje smrt zaraženog repaša 12-18 dana nakon izlaganja patogenu. Patogen je u Europi prvi puta zabilježen prilikom istraživanja uzroka naglog smanjenja brojnosti populacija daždevnjaka Salamandra salamandra u Nizozemskoj. […]

Pročitajte više