Novosti

Egipatska guska (Alopochen aegyptiacus). Foto: Sonja Desnica

Ažuriran je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji

PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2017/1263 оd 12. srpnja 2017. o ažuriranju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji ažuriran je s 12 novih invazivnih stranih vrsta. Komisija je na temelju dostupnih znanstvenih dokaza i procjena rizika provedenih u skladu s člankom 5. stavkom 1. […]

Pročitajte više
Logo_projekt

KK.06.5.1.01 Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja 6iii1 – Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za njeno učinkovito praćenje i upravljanje, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu prijavila je 2016. godine projekt Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta. S obzirom da su invazivne […]

Pročitajte više
Unijin popis_slika

Donesen je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. donesen je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta. Uvrštenjem na Unijin popis želi se učinkovito spriječiti, svesti na najmanju moguću mjeru ili […]

Pročitajte više