Novosti

"Stop Arctic Aliens"

Putujete li sami? (eng. Are you travelling alone?)

Putujete li sami? Putujete li sami? (eng. Are you travelling alone?) je kratki animirani film, nastao u okviru projekta suradnje Finske, Norveške i Švedske, čiji cilj je informirati širu javnost o hitnoj potrebi očuvanja arktičke regije od štetnih utjecaja invazivnih stranih vrsta. Područje Arktika je biološki jedinstveno. Arktičke ekosustave obilježava mali broj vrsta koje lokalno mogu imati […]

Pročitajte više
Egipatska guska (Alopochen aegyptiacus). Foto: Sonja Desnica

Ažuriran je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji

PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2017/1263 оd 12. srpnja 2017. o ažuriranju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji ažuriran je s 12 novih invazivnih stranih vrsta. Komisija je na temelju dostupnih znanstvenih dokaza i procjena rizika provedenih u skladu s člankom 5. stavkom 1. […]

Pročitajte više
Logo_projekt

KK.06.5.1.01 Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja 6iii1 – Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za njeno učinkovito praćenje i upravljanje, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu prijavila je 2016. godine projekt Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta. S obzirom da su invazivne […]

Pročitajte više