Novosti

RIBE

Nova publikacija o stranim vrstama riba u Hrvatskoj

Publikacija Strane vrste slatkovodnih riba u Hrvatskoj (2019) u izdanju Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Udruge Hyla donosi informacije o 30 stranih vrsta slatkovodnih riba koje su već zabilježene u hrvatskim rijekama ili su zabilježene u susjednim zemljama te bi prirodnim širenjem uskoro mogle doći u Hrvatsku. Cilj publikacije je približiti javnosti problematiku stranih […]

Pročitajte više
Sunčanica (Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758).
Foto: Tanja Mihinjač

Unijin popis ažuriran sa 17 novih invazivnih stranih vrsta

PROVEDBENOM UREDBOM KOMISIJE (EU) 2019/1262 od 25. srpnja 2019. o izmjeni Provedbene uredbe EU 2016/1141, popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji (Unijin popis) ažuriran je sa  17 novih invazivnih stranih vrsta. Komisija je na temelju dostupnih znanstvenih dokaza i procjena rizika provedenih u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) br. […]

Pročitajte više
"Stop Arctic Aliens"

Putujete li sami? (eng. Are you travelling alone?)

Putujete li sami? Putujete li sami? (eng. Are you travelling alone?) je kratki animirani film, nastao u okviru projekta suradnje Finske, Norveške i Švedske, čiji cilj je informirati širu javnost o hitnoj potrebi očuvanja arktičke regije od štetnih utjecaja invazivnih stranih vrsta. Područje Arktika je biološki jedinstveno. Arktičke ekosustave obilježava mali broj vrsta koje lokalno mogu imati […]

Pročitajte više