header

Invazivne vrste u Hrvatskoj

Vrsta mjeseca

Trachemys scripta elegans

više...
Vrsta mjeseca
Što se radi sa stranim vrstama u Hrvatskoj?
Zakonski okvir o stranim invazivnim vrstama
Popis zabilježenih stranih invazivnih vrsta u Hrvatskoj

 

DOBRODOšLI NA PORTAL
O INVAZIVNIM VRSTAMA U HRVATSKOJ
 
Iako je kontrola i smanjivanje utjecaja stranih invazivnih vrsta na zavičajne vrste i cjelokupne ekološke sustave danas jedan od najvećih izazova zaštite prirode u Europi, do sada je u javnosti ta problematika bila nedovoljno prepoznata. Iz tog je razloga Državni zavod za zaštitu prirode odlučio pokrenuti ovu web stranicu.
Cilj ove stranice je na jednome mjestu pružiti informacije o tome što su strane invazivne vrste, dati pregled zakonske legislative te preporuke za odgovorno ponašanje i prevenciju unošenja stranih vrsta u prirodu. Iako je uloga stranice prvenstveno informacijsko-edukativna, planira se da ona bude osnova sustava za pravovremeno uočavanje i brzo djelovanje na uklanjanju i kontroli daljnjeg širenja novo unesenih vrsta. Stranica nudi interaktivnu aplikaciju za dojavu o nalazu stranih invazivnih vrsta. Planirano je povezivanje stranice s Informacijskim sustavom zaštite prirode, čime će biti omogućen interaktivni pregled podataka o stranim vrstama iz baze.
Ukoliko imate komentara na postavljeni sadržaj ili vam je potrebno više informacija kontaktirajte nas na vrste@dzzp.hr s naznakom "Invazivne vrste".